100% gerecyclede teeltpotten

folder_openblog, duurzaamheid

Al meer dan 20 jaar worden onze terracotta teeltpotten gemaakt uit vrijwel 100% gerecyclede plastic (poly propeen) grondstoffen. Dit is iets wat we al lang weten, maar waar we eigenlijk niet over communiceren omdat het voor ons vanzelfsprekend is.

We zeggen vrijwel 100% omdat er 1 tot 2% kleurstof nodig is om de terracotta kleur te maken en deze 1 tot 2% wordt meestal met nieuw materiaal gemaakt. Het pigment word dan aan nieuwe polypropeen grondstof toegevoegd, welke weer toegevoegd wordt aan de gerecyclede grondstof als dit weer op korrel wordt gezet.

Het bedrijf wat bijgedragen heeft aan de ontwikkelen van deze techniek is onze toeleverancier van Krimpen uit Standdaarbuiten. Door teeltpotten van gerecycled plastic te gebruiken willen we als bedrijf bijdragen aan een reductie van nieuw plastic en zo de hoeveelheid plastic die we als bedrijf gebruiken verminderen. Al het plastic wat we binnen ons bedrijf niet (meer) kunnen gebruiken gaat naar van Krimpen die het weer verwerkt tot nieuwe teeltpotten. Een circulaire stroom om nieuw plastic te verminderen!

Voorbeelden van “post industrial materiaal”

Plastic afval stromen

Tot voor kort werden voor deze grondstoffen de zogenaamde “post industrial” kunststof afval stromen ingezet. Dat is afval wat ontstaat bij de productie van allerlei kunststof gebruiksartikelen zoals bijvoorbeeld voedselverpakkingen, luiers en technische producten etc.

De laatste jaren wordt er echter ook steeds meer “post consumer” kunststof afval ingezet. Dit is plastic afval wat via gescheiden inzameling bij de consument wordt ingezameld. Dit wordt gescheiden op kunststof type en wordt dan gemalen, gewassen en omgesmolten tot weer bruikbare korrels. De technieken om te scheiden, wassen en her-korellen zijn de laatste jaren zo ver verbeterd dat de kwaliteit van deze stroom zeker zo goed is als van “post industrial materiaal”.

Rechts ingezamelde plastic trays en teeltpotten. In het midden de gemalen grondstoffen en links de gerecyclede korrels klaar voor het maken van nieuwe teeltpotten.

Inzameling

In Nederland wordt de plasticstroom ingezameld via een organisatie NEDVANG (NEDerland Van Afval Naar Grondstof). De ingezamelde stroom bestaat uit een tiental verschillende soorten plastic, waarvan de belangrijkste zijn; PP (poly propeen), PE (poly ethyleen) en PET (hier zijn frisdrank flessen van gemaakt). Het inzamelen gebeurt door de gemeentes, en krijgen hiervoor betaald uit de pot van de verpakkingsbelasting. De verschillende soorten kunststof worden via o.a. drijf/zink, wind schifting en infra rood techniek gescheiden van elkaar, waarna ze verder vermalen, gewassen en her-korrelt worden. In Nederland heb je dus NEDVANG, in België heet de organisatie Frost Plus en in Duitsland der groene punkt.

Momenteel worden bij van Krimpen meer dan 70 % van alle teeltpotten gemaakt van post consumer materiaal, hiervan  is ca. 10 % van in de tuinbouw ingezameld plastic en ca 10 % uit post industrial materiaal. Van Krimpen is in verregaande onderhandeling met het Duitse groene punt om de laatste 10% ook met post consumer materiaal in te vullen.

Het ontwikkelen van een teeltpot met gerecycled plastic:

Het verzamelen van huisvuil plastic:

Het proces van recyclen in beeld:

Tags: , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Menu