Benefits Of Nature

folder_openblog, duurzaamheid

Benefits of Nature wil de woon- en leefomgeving van mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker maken. Dit doen zij door de tuinbouwsector te verduurzamen middels een footprint berekening.

Duurzaamheid

Stap voor stap. Bijvoorbeeld door ondernemers te helpen kiezen voor duurzamere leveranciers en transporteurs. Of door te helpen energie en grondstoffen te besparen. Benefits Of Nature doet dat door voortdurend de verbinding tussen de ketenpartijen te versterken, duurzaamheid transparant te maken en door verhalen met beleving te delen. Samen staan we voor mooie, gezonde, eerlijke, duurzame planten waarmee iedereen groen leven brengt in zijn omgeving.

Footprint per plant

VDE plant is de eerste kwekerij waarvan de footprint van alle producten is berekend. Omdat dit nog niet eerder gedaan was, Benefits of Naturewas het een hele klus om de juiste methode te ontwikkelen om de footprint per plant te bepalen. De berekening is uitgevoerd door Benefits of Nature, met data die door VDE plant is verzameld. Er is begonnen met een oppervlakkige berekening, die steeds verder uitgebreid en gefinetuned is. Gedurende het project is advies ingewonnen bij onder anderen WUR LEI en EcoChain.

De footprint van alle planten die in 2013, 2014 en 2015 door VDE plant zijn gekweekt zijn berekend. Het doel van deze pilot was de methodiek ontwikkelen die nodig is voor het berekenen van de ecologische footprint op productniveau in een kas. Er is gekozen voor VDE plant omdat het bedrijf al vele jaren bezig is met duurzaam ondernemen. Daarnaast is een footprintberekening voor een bedrijf zeer complex. Doordat er veel verschillende planten worden gekweekt, elk met zeer uiteenlopende teelteigenschappen. Benefits Of Nature kwam veel uitdagingen tegen in dit project. Mede hierdoor kunnen volgende berekeningen sneller en makkelijker verlopen.

Duurzaamheidsconcept

In maart van dit jaar is er een project ontstaan vanuit de regie van Benefits Of Nature, gebaseerd op de gezamenlijke wil om te verduurzamen. Samen maximaal gebruik maken van elkaars expertise met als uitgangspunt een concept met één look en feel. Iedereen heeft zijn meest duurzame producten ingezet voor dit project. Deze co-creatie is een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Benefits of Nature, Chrysal, Desch Plantpack, Floramedia, FlowerWatch, Grinzz, Imagro en VDE plant. Het bundelen van kennis, expertise en creativiteit tussen de partijen heeft geresulteerd in een optimaal duurzaamheidsconcept met een unieke waardepropositie. Het totale concept bestaat uit een plant, Aqua Pad, bio-pot, tray en display.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Menu