25
apr

Biologie

In onze kassen groeien de Clusia Princess en de Areca palm onder natuurlijke omstandigheden. Dat houd in tropische temperaturen! Een Clusia is gevoelig voor luis en een palm is gevoelig voor spint, dat kan je op verschillende manieren aanpakken. Chemisch of met biologische bestrijders, ook wel natuurlijke vijanden genoemd. Ons bedrijf kiest ervoor om natuurlijke vijanden tegen luis en spint in te zetten.

Een stukje historie

Door het grote assortiment wat we telen en de grote afdelingen in de kassen was de plaag-druk vooral in de zomer altijd redelijk hoog. Ruim vijftien jaar geleden zijn we daarom op kleine schaal gaan werken met het uitzetten van natuurlijke vijanden om ervaring op te doen in de Areca’s. Dat ging goed! Door planmatig te werken en wekelijks te scouten werden onaangename verrassingen tijdens de teelt zoveel mogelijk voorkomen en rolde we de strategie waar we ervaring mee opgedaan hadden heel snel uit naar andere gewassen binnen ons bedrijf.

Inmiddels teelden we ook de Clusia Princess, een belangrijk product binnen ons bedrijf. Als er in een Clusia Princess luis komt geeft dit onherstelbare schade. Met het teeltteam hebben we uitgezocht welke biologische bestrijders daar het beste voor ingezet kunnen worden. Iedere keer leren we weer meer over het toepassen van biologie in onze teelten.

Hoe worden biologische bestrijders ontwikkeld

Het bedrijf Koppert Biological Systems is gespecialiseerd in het vermeerderen van natuurlijke vijanden. Koppert wil in samenwerking met de natuur gewassen weerbaar maken. De natuur is namelijk een fascinerende wereld, die circulair werkt en overal een oplossing voor heeft. Koppert werkt aan het economisch toepassen van de oplossingen die de natuur heeft. Er zijn verschillende verpakkingen waar deze diertjes in zitten. De biologische bestrijders tegen luis en spint zitten in een fles, maar beide hebben een andere manier van toedienen in het gewas.

Clusia princess

De inhoud van de fles met biologische bestrijders tegen luis word in kleine emmertjes gedaan volgens een uitgedacht schema in de kassen waar de Clusia’s geteeld worden. De biologische bestrijders komen rustig uit en gaan op hun prooi af. Zie het filmpje hieronder.

Areca palm

De inhoud van de fles met biologische bestrijders wordt in een bus gedaan waar gaatjes aan de zijkant in zitten. Deze bus draait rond, en door de gaatjes vallen de diertjes naar beneden. Om niet alles op één plek te laten vallen worden de diertjes door middel van een ventilator wat verder weg geblazen. Hierdoor komen ze verspreid in het gewas terecht. Zie het filmpje hieronder.

24-7

De biologische bestrijders gaan direct aan het werk, houden ook geen weekend waardoor de spint 24 uur per dag aangepakt wordt. Dit filmpje laat goed zien hoe de bestrijders de plaag aanvallen. Tot de laatste spint word het opgegeten, waardoor de gewassen weer spint vrij zijn. Het vergt veel kennis (er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen) en geduld of de biologische bestrijders hun werk doen. Er valt nog veel te ontdekken, maar dat het werkt staat voor ons vast. We werken nu preventief door het continue uitzetten van biologische bestrijders in de gewassen en niet meer achteraf door de chemie.

Telkens nieuwe ontwikkelingen

Bij ons bedrijf, maar ook bij Koppert Biological Systems gaan de ontwikkelingen door, zo zijn er ook oplossingen voor trips. In een lint zijn zakjes gemaakt waar natuurlijke vijanden in zitten. Het zijn verschillende stadia’s zodat in een aantal weken de diertjes uitkomen en de tripsen aanpakken. Zo heb je een continue bestrijding van de tripsen.

Door met biologische bestrijders te werken houd je een gezond en vitaal gewas en dragen we met ons bedrijf bij aan een duurzamere wereld.