Footprint berekening

folder_openblog, vlog

Op 26 mei 2016 vond het allereerste Founding Father event van Benefits of Nature plaats in het Groene Paviljoen van het Bomencentrum in Baarn. Met een hoge opkomst, een schitterende locatie en prachtig weer was alles aanwezig om er een inspirerende middag van te maken.

Duurzaamheid in kaart brengen

Doelstelling van Benefits of Nature is om de woon- en leefomgeving van mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken. Dit doen ze door de mate van duurzaamheid in kaart te brengen met een zogenaamde footprintberekening van de producten. Een footprint is een manier om te zien wat de impact van iets is op het milieu. Dit ‘iets’ kan van alles zijn: een bedrijf, een dienst, een product, etc. De footprint van Benefits of Nature gaat standaard over de producten die een bedrijf produceert, waarbij alle impact die met de productie te maken heeft wordt meegenomen. In ons geval zijn dat dus de planten die we maken. Per product wordt dan de impact is op het milieu berekend. Daarnaast wil Benefits of Nature de verbinding tussen ketenpartijen versterken en al deze ontwikkelingen vooral ook delen met de consument die deze producten koopt.

Benefits of Nature heeft ruim een jaar na oprichting 56 Founding Fathers en 36 leden aan zich gebonden. “Het zijn de Founding Fathers die de start van Benefits of Nature mede mogelijk hebben gemaakt” liet directeur Henri Potze deze middag weten. Henri gaf een update over de ontwikkeling die Benefits of Nature de afgelopen maanden heeft doorgemaakt. Aan ambitie ontbreekt het de organisatie niet! De 56 Founding Fathers wil men eind 2016 uitgebreid hebben naar 75. Inmiddels heeft Benefits of Nature 27 opdrachten voor footprin berekeningen.

Benefits Of Nature (2)Resultaat

Vandaag werden de eerste resultaten van de footprint berekening getoond. VDE plant is de eerste kwekerij waarvan de footprint van alle producten berekend is. Deze berekening is uitgevoerd door Benefits of Nature, met data die door VDE plant is verzameld. Er is begonnen met een oppervlakkige berekening, die steeds verder uitgebreid en gefinetuned is. Gedurende het project is advies ingewonnen bij onder anderen WUR LEI en EcoChain.

Meten leidt tot kennis en kennis opent de deur naar verbetering en innovatie. Met de methode, genaamd Activity Based Footprinting, wordt de ecologische footprint van het bedrijf en alle producten bepaald. De footprint berekening is een stap naar nog verdere verduurzaming van ons bedrijf. De inzichten die voortkomen uit de berekening worden gebruikt om de milieu-impact van ons bedrijf en onze producten te verlagen en verder te verduurzamen.

Samenwerking

Tijdens deze bijeenkomst hebben we ons laten inspireren door o.a. Roger Engelberts (Imagro), Peter Maes (Koppert Biological) en Edwin Webster (Kenneth Smit). Door het netwerk van Benefits Of Nature kunnen we slimme en duurzame oplossingen realiseren door samenwerkingsverbanden in de tuinbouwsector aan te gaan. Het netwerk van Benefits of Nature leeft, dat hebben we deze dag ervaren. Mooi om samen te werken met zo’n enthousiaste groep mensen en bedrijven die met elkaar te bouwen aan een duurzame samenleving!

In onderstaand filmpje wordt uitleg gegeven over de footprint berekening

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Menu