Planten vs Onderwijs

folder_openblog

Afgelopen week vond in Utrecht de Nationale Onderwijs Tentoonstelling plaats. Het onderwijs heeft een belangrijke rol om de verandering op gang te brengen die nodig is voor een leefbare toekomst. Ik bracht een bezoek aan Ida Hendricks van GrowWizzKid.

Zij hebben een totaalconcept voor kinderen van 4 tot 18 jaar ontwikkeld waarin Natuur en Techniek vakken tot leven komen door middel van diverse teelten van planten. GrowWizzKid gaat dus verder dan een moestuin op het schoolplein, het gaat in op voedselvaardigheid en helpt kinderen zélf antwoorden te vinden. Hiervoor worden professionele teelttechnieken gebruikt. De kinderen gaan in de school aan de slag met een meerlaagsteeltsysteem en leren professionele teelttechnieken kennen. Ze moeten rekening houden met de tijd dat de lampen aanstaan, de afstand tussen de lamp en de plant en de juiste verzorging van de planten. Als echte telers in de dop dus!

De focus ligt op het aanleren van vaardigheden, vaardigheden die nodig zijn om gezond te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. Op deze manier leren kinderen wat gezonde voeding is en hoe groenten groeien. Kinderen leren ook over de herkomst, inhoud van de voeding en het effect van voeding op het eigen lijf.

Ontdekken: wat is de impact van technologie en techniek op ons bestaan?

  • Op een leerzame manier aandacht voor de herkomst en het groeien van voedsel en planten
  • Werken en leren vanuit de praktijk en theorie koppelen aan ondervindingen
  • Geen ‘leerkracht die voor leest uit een boek’
  • Handen, hersens en sociale kennis gebruiken
  • Nieuwsgierigheid op wekken
  • Kennis maken met aspecten van beroepen van hun toekomstige arbeidsmarkt

Werken aan maatschappelijke uitdagingen:

  • Wat hebben we nodig om fysiek gezond te blijven of te worden in de context van toenemende milieu verontreiniging
  • Het draag je zorg voor de gezondheid van jezelf en anderen
  • De wereld bevolking groeit hard, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen voldoende en gezond eten krijgt?

 

GrowWizzKid is gericht op eetbaar groen en maakt nu de verbinding naar groene kamerplanten. Kinderen kunnen in de GrowWizzKid een stek op kweken tot eigen kamerplant om deze vervolgens te verzorgen in het eigen klaslokaal. Op deze beurs mochten we verschillende planten laten zien, onder andere de Clusia rosea Princess. Een Clusia is een goede luchtzuiveraar, maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Wat kunnen planten nog meer voor je doen? Deze vragen worden beantwoord in de leerlijn van GrowWizzKid.

Omdat planten aantrekkelijk zijn voor diertjes is er ook een samenwerking met Koppert Biological Systems. Zij bieden een lespakket aan met “hulptroepen uit de natuur” en GrowWizzKid heeft dit lespakket geïntegreerd in de doorlopende leerlijn. Super leuk om te zien hoe dit nu ook bij scholen onder de aandacht gebracht word. Binnen ons bedrijf werken wij ook met deze hulptroepen en het is mooi om dit enthousiasme te delen met kinderen die zich nog echt kunnen verwonderen over de bijzondere oplossingen uit de natuur!

Dat deze manier van leren leeft blijkt wel uit de verschillende partners uit de sector die mee werken aan het concept en dat het GrowWizzKid systeem op 4 verschillende plaatsen op deze beurs aanwezig was. Naast de eigen stand was de GrowWizzKid te zien in de Innovatie tunnel, bij de Davinci acadamie en Prezikhaaf schoolmeubelen.

Kortom: door te werken met 21e eeuwse vaardigheden, toekomstgericht, onderzoekend en vooral betekenisvol werken we samen aan de uitdagingen van morgen.

Meer weten over GrowWizzKid? Kijk op www.growwizzkid.nl

Meer weten over hulptroepen uit de natuur? Kijk op http://www.hulptroepenuitdenatuur.nl

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Menu