Verantwoord ondernemen

folder_openblog, duurzaamheid

De vraag naar groen, gezond, sociaal en duurzaam neemt toe. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en respect voor mens en milieu zijn thema’s waar we ons als bedrijf continu verder in ontwikkelen. Op deze manier werken we aan een steeds schonere en duurzame productie van onze planten. In deze blog vertellen we wat we zoal doen.

Water

We gaan zuinig om met water. Als het regent vangen we het water op en gebruiken dat voor onze planten. Al sinds 1992 hergebruiken we het water dat we aan onze planten geven. Hierdoor besparen we op water en voedingsstoffen en lozen we niets in het oppervlaktewater. We bemonsteren het water wat terugkomt van de planten en daar baseren we de voedingsschema’s op. We geven wat de plant vraagt en nemen grondmonsters om te kijken of de potgrond in evenwicht is.

Certificering

We zijn deelnemer van het eerste uur bij MPS. We zijn gecertificeerd voor de labels MPS A – MPS GAP – MPS Social Qualified en MPS Quality. Door deze duurzaamheidscertificeringen hebben we inzicht in wat we doen en waar we kunnen verbeteren. Ook zijn we nauw betrokken bij Benefits Of Nature. Deze organisatie berekent en verbetert de footprint van bedrijven en hun producten in de internationale land- en tuinbouw. Na deze berekening helpen ze ondernemers met de verdere verduurzaming van het bedrijf.

Afval

Ons afval wordt gescheiden afgevoerd. Denk hierbij aan een groene organische stroom, plastic en bouwmaterialen. Een voorbeeld van verduurzamen in de keten zijn onze teeltpotten. Deze zijn gemaakt van gerecycled plastic. Onze pottenleverancier ‘van Krimpen’ haalt kapotte teeltpotten bij ons en andere kwekers op en maakt daar weer nieuwe teeltpotten van. Daaraan voegen ze ook nog eens huisvuilplastic toe, waardoor onze teeltpot voor 50% uit gerecycled plastic bestaat.

Geïntegreerd telen

We werken nauw samen met Koppert Biological Systems. Koppert wil in samenwerking met de natuur gewassen weerbaar maken. De natuur is een fascinerende wereld, die circulair werkt en overal een oplossing voor heeft. Koppert werkt aan het economisch toepassen van de oplossingen die de natuur heeft. Doordat we planmatig werken en wekelijks onze gewassen scouten worden onaangename verrassingen tijdens de teelt zo veel mogelijk voorkomen. Onze filosofie is: biologisch als het kan, chemisch als het moet. Als alle biologische methoden niet helpen worden pas chemische producten ingezet. We streven naar een schone toekomst, maar we moeten de teelt wel kunnen resetten als dat nodig is. Op deze manier komen wij zoveel mogelijk tegemoet aan de steeds strengere mileueisen die onze klanten stellen.

Klimaatregeling

Op ons kasdek liggen stegdoppel platen. Dit zijn 2 kunststof platen op elkaar waar zogenaamde “steggen” tussen zitten. De ruimte die dan ontstaat zijn net kamers. In die ruimte zit lucht wat isoleert en dus de warmte binnen houd. Stegdoppel platen besparen 30% warmte ten opzichte van een glazen kas. De gewassen staan verdeeld in blokken binnen de kwekerij. Dit geeft ons de mogelijkheid om verschillende temperatuurinstellingen te hanteren in de afdelingen. Onze tropische planten krijgen meer warmte ten opzichte van andere afdelingen, die we koeler houden. We geven de planten de omstandigheden die ze in de natuur ook hebben. Bijkomend voordeel hiervan is dat het aantal m3 gas dat we gebruiken is afgenomen. We gebruiken ventilatoren om een goede temperatuurverdeling te krijgen. Om nog verder te zakken in energiebehoefte zijn de schermdoeken vaker dicht en is de vochtregeling in de loop der jaren verbeterd. Waar het kan passen we het principe van ‘het nieuwe telen’ toe. Een goede monitoring is belangrijk en waar nodig investeren we om het energieverbruik weer een stapje te verminderen. Dit is een continu proces.

 

Energie en inzet wkk

De warmte die we nodig hebben om onze planten optimaal te laten groeien wordt geleverd door de inzet van een wkk. Een wkk is een motor die door input van gas een generator aandrijft en zo stroom opwekt voor het energienet. De koeling van deze machine wordt gedaan met het water dat in het verwarmingsnet van onze kassen zit. De CO2 die vrij komt bij de productie van elektriciteit wordt in onze kassen gebruikt, want planten hebben CO2 nodig om te groeien. Door op deze wijze te werken gebruiken we alles wat een wkk produceert: elektriciteit, warmte én CO2.

In Nederland worden, als gevolg van het opwekken van elektriciteit, grote hoeveelheden warmte gemaakt. 60% van de energie die vrijkomt tijdens de productie van elektriciteit is warmte en wordt over het algemeen niet gebruikt. Ten opzichte van grote energiecentrales worden bij ons wel álle producten die vrijkomen benut, waardoor dit een duurzame manier van verwarmen is.

Doordat er meer zon- en windenergie op het net komt, hebben net beheerders meer flexibiliteit nodig in het elektriciteitsnet. Wkk motoren kunnen die leveren. In de komende jaren hebben netbeheerders wkk’s nodig om het net in balans te houden.

Een schone toekomst ontstaat niet zomaar. Graag zetten wij ons in voor een betere en schone leefomgeving voor onszelf, onze medewerkers en de volgende generaties.

 

Het filmpje over biologische bestrijders is gemaakt door Koppert Biological

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Menu